Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgiften för inlöst bevis tillföll fattig- och arbetshusinrättningarna efter 1818.

Finsk beskrivning

arkistotodistusmaksu

Lunastettavista todistuksista maksettava maksu, jonka tuotto meni köyhäihoito- ja rangaistustyölaitoksille vuodesta 1818 lähtien.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk