Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid statssekretariatets arkiv i S:t Petersburg med uppgift att bevara de handlingar som förvarades i statssekretariatet. Han föredrog arkivärendena direkt för ministerstatssekreteraren och var inte underställd expeditionschefen. Innehavarna hade huvudsakligen andra uppgifter än arkivariens. Tjänsten var obesatt 1882–1896 och 1908–1910, varefter arkivgöromålen blev innehavarens huvudsakliga uppgift. Tjänsten fick en egen instruktion 1911. Därefter förestod arkivarien också statssekretariatets bibliotek.

Finsk beskrivning

Pietarin valtiosihteerinviraston arkistonhoitaja

Pietarin valtiosihteerinviraston virkamies, jonka tehtävänä oli pitää huolta asiakirjoista, joita säilytettiin valtiosihteerinvirastossa. Hän esitteli arkistoa koskevat asiat suoraan ministerivaltiosihteerille. Viran hoitajalla oli yleensä myös toisia tehtäviä, mutta vuodesta 1910 lähtien hoitajan pääasiallinen tehtävä oli arkistonhoito. Tehtävä oli ilman hoitajaa vuosina 1882–1896 ja 1908–1910.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 111 (arkivarie).

Orrman, Eljas , Statssekretariatets arkiv – ett finskt forskningsarkiv i St. Petersburg , 708 , Helsingfors: 2008 , 114–118, 125.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , VI: 335 (valtiosihteerinvirasto).

Andra språk

Inga termer på andra språk