Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid ett kollegium (till exempel Kammarkollegium) anställd lägre befattningshavare som hade uppgifter jämförbara med en vaktmästares. Kammardrängen bodde i till exempel Lantmäterikontoret och ansvarade för verkets möbler, husgeråd och diverse förnödenheter samt biträdde vid vården av handlingarna.

Finsk beskrivning

kamarirenki

Kollegiossa töissä oleva alempi viranhaltija, jonka tehtävät vastasivat vahtimestarin tehtäviä. Hän asuntonsa saattoi olla esimerkiksi maanmittauskonttorissa ja hän vastasi rakennuksen kalustuksesta, talousesineistöstä ja erilaisista tarvikkeista sekä avusti asiakirjojen hoidossa.

Källor

Bagger-Jörgensen, O. , Lantmäteriets organisation. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 1–84 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 7.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 824.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid