Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Säteri som kommit i kronans ägo efter reduktionen och som genom skatteköp förvandlats till skattesäteri.

Finsk beskrivning

verosäteri

Säteritila, joka oli päätynyt kruunun omistukseen reduktion jälkeen ja muuttunut perintötilaksi ostamisen kautta verosäteriksi.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska verosäteri