Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1634 om skriftlig anhållan, ansökan, supplik eller bön som riktades till konungen. Sollicitationen reglerades i RF 1634 och i sollicitationsplakaten 1680 och 1682. Sollicitationsplakaten slog fast att undersåtarna borde följa den givna instansvägen i både administrativa och judiciella ärenden, innan de besvärade sig hos konungen.

Finsk beskrivning

sollicitation

kuninkaalle osoitettu kirjallinen pyyntö, anomus tai kirjelmä

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Willgren, Karl , Den historiska utvecklingen av Finlands förvaltningsrätt. Till trehundraårs minnet av Sverige-Finlands första regeringsform dat. den 29 juni 1634 , Helsingfors: Söderström & C:o 1934 , 125.

Andra språk

Latin sollicitatio

Synonymer

sollicitationplakat