Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommunal nämnd huvudsakligen i städerna som ansvarade för barnskyddsfrågor under autonoma tiden och i början av självständigheten. År 1923 ändrades namnet till barnskyddsnämnd.

Finsk beskrivning

kasvatuslautakunta

Kunnallinen lautakunta, jota esiintyi pääasiassa kaupungeissa ja joka vastasi lastensuojeluun liittyvistä asioista autonomisella ajalla sekä itsenäisyyden ajan alkupuolella. Vuonna 1923 nimi muutettiin lastensuojelulautakunnaksi. Esiintyi muun muassa Helsingissä 1912, ja niitä on ruvettu perustamaan uudelleen 2000-luvulla.

Källor

Piirainen, Veikko , Vaivaishoidosta sosiaaliturvaan. Sosiaalihuollon ja sen työntekijäjärjestöjen historiaa Suomen itsenäisyyden ajalta , 4 , Hämeenlinna: Karisto 1974 , 78.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Dåtida finska kasvatuslautakunta