Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommission som 1745–1765(–66) skulle granska och förbättra undervisningsväsendet i rikets skolor och universitet. Propositionerna antogs inte, varför skolordningen från 1724 förblev i kraft till autonoma tiden. Uppfostringskommissionen återställdes med något minskad personal 1770. Den 28 november 1778 inlämnade kommissionen ett nytt förslag till skolordning. Den upplöstes i början av 1790-talet.

Finsk beskrivning

kasvatuskomissio

Komissio, jonka tehtävänä oli vuosina 1745–1765(–66) tutkia ja parantaa kasvatustointa valtakunnan kouluissa ja yliopistoissa.

Källor

Laasonen, Pentti , Finlands kyrkohistoria. Åren 1593–1808 2 , Skellefteå: Artos 2000 , 234–235.

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria IV. Gustavianska tiden , Stockholm: Nordstedt 1997 , c: 25.