Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fakultet som enligt Uppfostringskommissionens förslag 1750 skulle ge grundläggande undervisning åt studenterna. Studenterna skulle få gemensam undervisning i logik, metafysik, etik och latin. Därefter skulle de göra sitt snilleval och välja mellan fyra studielinjer eller fakulteter.

Finsk beskrivning

perustiedekunta*

Kasvatuskomission ehdotuksessa vuodelta 1750 esiintyvä tiedekunta, jonka olisi tullut antaa opiskelijoille perusopetusta logiikassa, metafysiikassa, etiikassa ja latinassa. Vasta tämän jälkeen opiskelijat olisivat tehneet linjavalintansa neljän eri opintolinjan tai tiedekunnan välillä.

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria IV. Gustavianska tiden , Stockholm: Nordstedt 1997 , c.