Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Till akademistaten hörande lärare som tränade studenterna i fäktning.

Finsk beskrivning

miekkailumestari, miekkailun opettaja (akatemia)

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 260.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 646.