Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den avgift som under 1400-talet uppbars av dekanen och ärkedjäknen i Åbo för studenternas underhåll eller till rektorn för katedralskolan. Avgiften erlades i smör av flera socknar i Västra Nyland.

Finsk beskrivning

opiskelijavero*

opiskelijoiden tai katedraalikoulun rehtorin elatusta varten kerätty vero Turun alueella

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 550.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare