Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Barn som någon upptagit (som eget) eller mot ersättning mottagit till fostran och vård i föräldrarnas ställe. Anmäldes hos landshövdingen, som efter noga prövning av föräldrarnas medgivande och/eller prästbevis, fastställde barnets fosterbarnstatus. Fosterbarn var även en skatteterm efter 1805 då fattiga föräldralösa fosterbarn befriades från alla kronoutskylder till 18, 21 eller 24 års ålder, beroende på i vilken ålder barnet blivit fosterbarn enligt principen i ju yngre år, desto längre skattefrihet. Ursprungligen var fosterbarn även en benämning på barn som ammades av någon annan än sin moder: ”skötebarn”.

Finsk beskrivning

kasvattilapsi

Lapsi, jonka joku on ottanut omakseen tai korvausta vastaan kasvattaakseen hänet vanhempien sijasta. Asiasta tuli ilmoittaa maaherralle, joka saatuaan vanhempien suostumuksen ja/tai papin todistuksen vahvisti lapsen aseman kasvattina. Orpo ja köyhä kasvattilapsi oli myös vapautettu veroista aina 18, 21 tai 24 vuoden ikään asti, jolloin nuorempana orvoksi jääänyt oli pidempään vapaa veroista.

Källor

Inga källor