Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Särskild kategori av ofria, som var födda och uppvuxna på den gård där de levde. Benämningen förekommer i landskapslagarna, och en fostre hade en bättre ställning än övriga ofria. Hans ställning skiljde sig rättsligt och han kunde ha egendom och självständigt bo.

Finsk beskrivning

kasvatti*, kasvattiorja*

epävapaa henkilö, joka oli kasvanut tilalla, jossa eli ja oli muita orjia paremmassa asemassa

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 543.