Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Andraga, framställa eller framföra (ärende), anhålla om, göra ansökning om någons antagande och anställande i tjänst (som t.ex. soldat eller skådespelare).

Finsk beskrivning

esittää, lausua; anoa, pyytää; värvätä

Källor

Inga källor