Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden från 1680-talet benämning på skriftligt kontrakt mellan kronan och ett landskap/län som innebar att området uppsatte ett bestående infanteriregemente, ursprungligen på 1200 man. I kontraktet nedskrevs också bestämmelser om soldaternas löneförmåner. Benämningen förekom även under autonoma tiden fram till 1887 om motsvarande kontrakt mellan kronan och en socken.

Finsk beskrivning

ruotusopimus

1680-luvulta lähtien esiintyvä kirjallinen sopimus kruunun ja alueen tai läänin välillä, autonomisella ajalla vuoteen 1887 vastaavanlainen sopimus pitäjän kanssa, jossa sovittiin, että jos alue saa vapautuksen velvollisuudesta asettaa ruotusotilaita armeijan käyttöön, alue/lääni/pitäjä vastineeksi kokoaa 1200 miehen kokoisen pysyvän jalkaväkirykmentin. Sopimukseen kirjattiin myös sotilaiden palkkaehdot.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 706–707, 713.

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 322.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Dåtida finska ruotukontrahti, ruotusopimus

Se vidare