Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

(I Karelen) utgående kronosockenskatt som efter 1766 uträknades utifrån medeltalet av sockens räntor över femton år (1750–1764) efter ortens undervisning och därtill hörande förordnanden. Skatten erlades i hela socknen lika för alla vid bolräkningen i februari till kronofogden. Beräkningssystemet kvarstod fram till att rev- och skattläggningarna hade verkställts under 1800-talet enligt skattetalen arviorubel och hemmantal. Mantalspenningar erlades endast av personer som inte idkade jordbruk.

Finsk beskrivning

keskimäärävero*

(Karjalassa) käytössä ollut pitäjävero, joka laskettiin vuoden 1766 jälkeen ottamalla keskiarvo pitäjän viimeisen viidentoista vuoden (1750–1764) veroista selvitysten ja määräysten avulla. Kaikki pitäjän asukkaat suorittivat sen samansuuruisena helmikuussa veronmaksun yhteydessä. Vero säilyi aina siihen asti, kunnes uusi verotustapa oli saatu valmiiksi 1800-luvulla arviorupla- ja taloluku-nimisten verotusyksiköiden avulla.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 375.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 598.

Andra språk

Dåtida finska keskimääräisvero

Se vidare