Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stöld, förskingring och annan dylik ekonomisk brottslighet, ett av flera tjänstebrott. Tillgrepp innebar, beroende på brottets art, allt från förlust av tjänsten och ersättning av skadan till böter och fängelse.

Finsk beskrivning

anastus

Varastaminen, kavaltaminen tai muu vastaavanlainen talousrikos, yksi monista virkarikoksista. Siitä seurasi rikoksen laadusta riippuen kaikkea aina viran menettämisestä ja aiheutetun vahingon korvaamisesta sakkoihin ja vankeuteen.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska anastus, anastaminen