Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skjutsning av krigsfolk vid durchmarsch. Skyldigheten att delta gällde alla som brukade krono-, skatte- och frälsehemman. Befriade var bara de hemman som hade åtagit sig att sköta vissa kronouppgifter, till exempel att vidarebefordra postförsändelser.

Finsk beskrivning

läpimarssikyyti

Velvollisuus kuljettaa alueen läpi marssivaa sotaväkeä, vapautettuja velvollisuudesta olivat vain tiettyjä kruununvirkoja, kuten postitointa, hoitavat.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 133.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

durchmarschskjuts

Se vidare