Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgångsexamen, mognadsprov som avslutar ett läroverk eller gymnasium (vanligen för annan och högre utbildning, särskilt vid ett universitet).

Finsk beskrivning

ylioppilastutkinto

Päättökoe tai kypsyysnäyte, joka päättää opinnot lukiossa tai vastaavassa oppilaitoksessa ja valmistaa ylemmän tason opintoihin esimerkiksi yliopistossa.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

abiturientskrivning

Se vidare