Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av två plenumberedande divisioner vid Kommerskollegium, med uppgift att kontrollera hela kollegiets lagenlighet och att bevaka kronans rätt i ärenden som rörde manufakturer, hantverk, handel och sjöfart. Fiskalkontoret leddes av en advokatfiskal biträdd av en skrivare.

Finsk beskrivning

viskaalinkonttori

Yksi kamarikollegion täysistuntoa valmistelevista osastoista, tehtävänään kontrolloida koko kollegion lainmukaisuutta ja valvoa kruunun oikeuksia manufaktuuriteollisuutta, käsityötä, kauppaa ja merenkulkua koskevissa asioissa. Konttoria johti kanneviskaali kirjurin avustuksella.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 203.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 102 (fiskal).

Andra språk

Dåtida finska viskaalinkonttori