Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Val av elektorer som väljer representanten.

Finsk beskrivning

epäsuora vaalitapa

Vaalitapa, jossa äänestäjät valitsevat valitsijamiehet, jotka sitten suorittavat lopullisen äänestyksen.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 .

Andra språk

Inga termer på andra språk