Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från vilket inte kan lämnas dispens (undantag) från föreskrifter eller villkor (till exempel meritkrav vid tjänstetillsättning eller intagningsgrunder för utbildning).

Finsk beskrivning

ehdoton

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 565. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

oeftergivlig
ovillkorlig