Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Att upphöjas i titel, rang eller värdighet av visst ämbete inom centralförvaltningen, utan motsvarande tjänstebefordran med lönestat.

Finsk beskrivning

virka-arvonnosto

Tittelin, virka-arvon tai arvon nosto keskushallinnon virassa ilman varsinaista virka-aseman ylennystä ja muutosta palkkauksessa.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 204.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 179 (karakter).

Andra språk

Inga termer på andra språk