Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Pantsatt jordlägenhet av skattenatur, också om pantsatt jordlägenhet som avsöndrats.

Finsk beskrivning

panttitila

Pantiksi asetettu maatila.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/