Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Arkiv (oftast kyrkoarkiv) i Sverige som erhållit specialtillstånd att förvara äldre arkivalier på ort och ställe, i stället för att leverera dem till landsarkivet. I Finland har kyrkan inte leveransplikt till Riksarkivet eller landsarkiv.

Finsk beskrivning

erivapausarkisto

Arkisto Ruotsissa, useimmiten kirkkoarkisto, joka on saanut erivapuden säilyttää vanhoja aineistoja paikan päällä.

Källor

Inga källor