Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Arkiv (oftast kyrkoarkiv) i Sverige som erhållit specialtillstånd att förvara äldre arkivalier på ort och ställe, i stället för att leverera dem till landsarkivet. I Finland har kyrkan inte leveransplikt till Riksarkivet eller landsarkiv.

Finsk beskrivning

erivapausarkisto

Arkisto Ruotsissa, useimmiten kirkkoarkisto, joka on saanut erivapuden säilyttää vanhoja aineistoja paikan päällä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk