Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stadfästelse av indirekt valsätt av borgerskapets representanter i riksdagen genom elektorer enligt 1731 års valordning. Det hävdvunna direkta valsättet genom acklamation var dock det vanligaste i städerna. 1748 års valordning fastslog formellt antalet riksdagsmän per stad.

Finsk beskrivning

porvarissäädyn vaalijärjestys

Vuoden 1731 vaalijärjestyksen osio, jossa valtiopäiville valittavien porvariston edustajien vaalitavaksi vahvistettiin epäsuora vaalitapa.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 192.

Andra språk

Inga termer på andra språk