Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Landshövdingens rapport till ständerna och Kgl. Maj:t om hur han hade skött sina ämbetsåligganden. Berättelsen innehöll även en beskrivning av förhållandena i länet (till exempel jordbruket). Landshövdingsberättelser inkrävdes inte regelbundet under 1600-talet. De systemsattes år 1735 då årlig rapport krävdes av alla landshövdingar, från 1741 efter en viss mall. Från och med 1802 skulle en rapport skickas in vart femte år.

Finsk beskrivning

maaherran vuosikertomus

1600-luvulla satunnaisesti, vuodesta 1735 säännöllisesti vaadittu maaherran vuosittainen selvitys säädyille ja Kuninkaalliselle majesteetille siitä, kuinka hän on hoitanut virkatehtävänsä.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 104.

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 252.

Andra språk

Dåtida finska maaherran vuosikertomus

Synonymer

landshövdingeberättelse