Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dräng vid hovkapellet som inte var upptagen på hovstat utan arbetade med ekonomiskt bidrag för produktionen. Kapelldrängarnas antal varierade beroende på produktionen.

Finsk beskrivning

hovikapellipalvelija, kapellirenki (hovi)

Källor

Helenius-Öhberg, Eva , En drottnings jordafärd. Hovkapellet vid Ulrika Eleonoras d.y. begravning 1742 2002 , 29, 31–32, 34. http://www.musikforskning.se/stm/STM2002/STM2002HeleniusOberg.pdf

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 423 (dräng).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare