Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under pennalismtiden den handling då pennalen förklarades vara fullmyndig student. Absolution innebar en av vissa ceremonier åtföljd uppflyttning från de yngres underordnade klass (bland studenter).

Finsk beskrivning

täysivaltaiseksi opiskelijaksi julistaminen, ”synninpäästö”

Källor

Inga källor