Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av Karl XI påbjuden avgift under påsktiden, ursprungligen för varje hjon, senare för varje som gick till absolution och nattvard. Påskpenningen utgjorde en del av det ordinarie prästerskapets årslön. Den avskaffades 1886.

Finsk beskrivning

pääsiäismaksu, pääsiäisraha

Kaarle XI:n aikana käyttöön otettu pääasiäisaikana suoritettava maksu, joka perittiin alun perin jokaiselta talouteen kuuluvalta, myöhemmin vain niiltä, jotka kävivät saamassa synninpäästön tai ehtoollisella. Maksu, joka poistettiin vuonna 1886, oli osa vakituisen papiston palkkaa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 793.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Ståhlberg, K.J. , Suomen hallinto-oikeus : sisäasiain hallinto , 2 painos , Helsinki: Otava 1931 , 525–527, 544–545.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/