Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift i penningar eller naturaprodukter som i samband med påsken erlades till församlingspräst, klockare eller skollärare för hans underhåll. Termen användes också om (offer)gåva erlagd till enskild präst vid påsken.

Finsk beskrivning

pääsiäisrahat*

papille, lukkarille tai opettajalle pääsiäisaikaan maksettu maksu

Källor

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 242.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/