Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skogsmark som inte kan användas för andra ändamål.

Finsk beskrivning

absoluuttinen metsämaa

Varsinainen muuhun kelpaamaton metsämaa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk