Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Myndighets- eller folkvalt organs rätt att helt (absolut veto) eller för viss tid (suspensivt veto) stoppa annan myndighets beslut.

Finsk beskrivning

veto, veto-oikeus

viranomaisen tai edustuslaitoksen oikeus kumota toisen vastaavan elimen päätöksen toteuttaminen

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 823.

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Nousiainen, Jaakko , Finlands politiska system , Stockholm: Svenska bokförlaget, Norstedts 1966 , 224.

Andra språk

Inga termer på andra språk