Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Omsorg eller noggrannhet vid ämbetets utövande, ämbetsmannaideal även vid bemötandet av allmogen.

Finsk beskrivning

huolellisuus, tarkkuus

Virantoimituksessa noudatettava huolellisuus ja tarkkuus, jotka kuuluivat virkamiesihanteeseen hänen kohdatessaan asiakkaitaan.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid