Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En adjunkts befattning eller tjänst.

Finsk beskrivning

apulaisen virka

Apulaisen toimi tai virka (esim. apulaispappi, apulaisopettaja).

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska apulaisenvirka