Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beslut, påbud eller förordning utfärdad av en myndighet.

Finsk beskrivning

päätös, määräys

Viranomaisen antama päätös, käsky tai määräys.

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin decrétum
Dåtida finska dekreetti