Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Överlämnandet av ett kyrkligt ämbete till en därtill utsedd person. Påvens kollationsrätt utvidgades under Avignon-tiden och intogs i dekretalsamlingen. Den bekräftades 1448.

Finsk beskrivning

kollaatio

kirkollisen viran luovuttaminen siihen valitulle henkilölle

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 610f.