Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Handling med ett förordnande varigenom ett kyrkligt eller skolastiskt ämbete överlämnades till någon; tjänstefullmakt. Efter 1778 föutsatte kollationsbrevet en rekognitionsavgift.

Finsk beskrivning

kollaatiokirje, viranluovutusasiakirja

Virkamääräyksen sisältävä asiakirja, jolla kirkollinen tai skolastinen virka luovutettiin toiselle. Kollaatiokirje edellytti vuodesta 1778 korvausmaksun maksamista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 694.

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , II (1864): § 234: 190.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/