Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lägenhet som inte klarade av att betala sina skatter.

Finsk beskrivning

autiomaa

tila, joka ei pystynyt maksmaan verojaan

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 181.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk