Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hemman anslaget för ad pios usus. Akademihemmanen var antingen skänkta av kronan eller enskild person med full äganderätt till universiteten eller som bidrag till avlöningen av lärare och tjänstemän (prebendehemman). Alla akademihemman var befriade från ränta och tionde, skjutsningsbesvär m.m.

Finsk beskrivning

akatemiatila, akatemian palkkatila

Tila, jonka tuotto oli määrätty hyväntekeväisyyteen. Akatemiatilat olivat joko kruunun tai yksityisten lahjoittamia ja niihin liittyi, että ne olivat joko kokonaan yliopiston omistuksessa tai että ne toimivat yliopiston palkkatiloina. Kaikkia akatemiatilat olivat vapautettuja verosta ja kymmenyksistä, kyyti- ja muista velvollisuuksista.

Källor

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, jemte Anwisning eller Sak-Register , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , 925.

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 5. http://runeberg.org/lantuppsl/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 1. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 14.

Andra språk

Dåtida finska akatemiatalo, yliopistotalo