Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gemensamt namn på sådana ingenjörsarbeten som utfördes för det allmännas eller statens räkning eller med understöd av statsmedel.

Finsk beskrivning

julkiset työt

Nimitys sellaisille insinööritöille, jotka suoritettiin asukkaiden tai valtion laskuun tai joita tuettiin valtion varoista.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk