Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmän benämning på väg som av vederbörande myndigheter prövats vara nyttig och nödvändig för den allmänna samfärdseln. Allmän väg underhölls av ett härad, senare av ett väghållningsdistrikt.

Finsk beskrivning

yleinen tie

Vastaavan viranomaisen valvoma yleiselle liikenteelle tarkoitettu tie, jota piti yllä kihlakunta, sittemmin tiepiiri.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska yleinen tie