Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I kyrkolagen från 1869, den del av biskopsvisitationen som omfattade hela församlingen. Den innehöll gudstjänst, katekesförhör, kristendomsförhör med ungdomen, möte med kyrkostämman, kyrkorådet och kyrkvärden samt med prästerskapet.

Finsk beskrivning

yleinen (piispan)tarkastus

yleiset piispankäräjät

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 403 (visitation).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1869 (kyrkolag): nr 30: § 363–367: 93–94 .

Andra språk

Dåtida finska yleinen tarkastus

Synonymer

allmän biskopsvisitation