Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sällskap i Lovisa 1786–1812 med syfte att dels väcka kärlek till dygd och ära hos sina medlemmar, dels vårda och uppfostra värnlösa barn till dugliga tjänare. Sällskapet upprätthöll en skola där pojkar och flickor undervisades i skrivning, handarbeten och andra färdigheter som krävdes av tjänstefolk.

Finsk beskrivning

Amore proximi -seura, (Lähimmäisenrakkaus-seura)

Loviisassa 1768–1812 toiminut seura, jonka tarkoituksena oli vaalia tunnollisuuden ja kunnian hyveitä sekä hoitaa ja kasvattaa lapsista hyviä palvelijoita. Seura ylläpiti koulua, jossa pojat ja tytöt saivat opetusta lukemisessa ja kirjoittamisessa, käsitöissä ja muissa palvelijan työssä vaadittavissa taidoissa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk