Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som har i uppgift att sköta underhandlingar med främmande stater; sändebud vid ett utländskt hov; medlem av diplomatkåren.

Finsk beskrivning

diplomaatti

Henkilö, joka on valtuutettu käymään neuvotteluja toisten valtioiden kanssa, lähettiläs toisen maan hovissa tai diplomaattikunnan jäsen.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 6: 473. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .