Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över prästerna i ett stift eller över medlemmarna i ett jungfrustift.

Finsk beskrivning

kirkollismatrikkeli, hiippakuntamatrikkeli

Luettelo hiippakunnan papeista tai uuden hiippakunnan jäsenistä.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 6: 1310. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

ecklesiastisk matrikel