Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteår.

Finsk beskrivning

virkaikä

Källor

Inga källor