Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regel för avgörande kriterium vid tjänstetillsättningar (med eller utan kunglig fullmakt). Anciennitetsregeln infördes 1720 och upphävdes den 12 november 1766. Skicklighet och förtjänst skulle mätas i antalet tjänsteår.

Finsk beskrivning

virkaikäsääntö

Sääntö, jonka mukaan taitoa ja ansioituneisuutta työssä mitattiin virkavuosien määrällä ja jonka mukaan virkavuodet olivat ratkaiseva kriteeri virkoja täytettäessä.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 261.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Andra språk

Inga termer på andra språk