Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befälstecken för en underofficer som är befälhavare på ett örlogsfartyg.

Finsk beskrivning

aliupseerin komentoviiri sota-aluksella

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

underofficersgaljadet