Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bataljon som uppsattes genom värvning 1846 och stationerades i Åbo. Det omformades 1856 till en Finsk undervisningsbataljon, som snart ombildades till en Skarpskytteskola, vilken indrogs 1860.

Finsk beskrivning

Krenatööri-tarkk’ampujapataljoona

Vuonna 1846 värväyksen kautta perustettu pataljoona, jonka pääpaikka oli Turku.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Finska grenadjärskarpskyttebataljonen
Finska grenadjär-skarpskyttebataljonen