Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bestämma, fastställa, stadga, förordna, ha hand eller vård om. Inom utrikesförvaltningen: att tillsätta och skicka som sändebud.

Finsk beskrivning

määrätä, asettaa

huolehtia ulkopolitiikassa: lähettää (lähettiläs tai viesti)

Källor

Inga källor